Disclaimer

Favicon PantomimeHoewel bij de samenstelling van de inhoud van deze Internet-sites de grootst mogelijke zorgvuldigheid is betracht, is het mogelijk dat bepaalde informatie verouderd of niet meer correct is. De op de site aanwezige gegevens zijn bedoeld ter verstrekking van algemene informatie en zijn niet uitputtend bedoeld.

Roelino Prod. is op geen enkele wijze aansprakelijk voor de gevolgen van activiteiten die worden ondernomen op basis van deze Internet-sites. De bezoeker dient zich daarnaast te realiseren dat bepaalde links op de sites van Roelino Prod. leiden naar informatie die niet wordt aangeboden, gecontroleerd en/of onderhouden door Roelino Prod. Voor de inhoud en de toepassing van deze informatie is Roelino Prod. niet aansprakelijk.

Wij hebben zoveel mogelijk geprobeerd te achterhalen waar eventuele rechten van derden op het materiaal gebruikt op deze website berusten. Dit is echter niet in alle gevallen gelukt. Bent u van mening dat het tonen van bepaalde afbeeldingen of ander materiaal via deze website inbreuk maakt op enig recht dat u toekomt en/of hebt u gegronde bezwaren tegen publicatie via deze website, dan verzoeken wij u dit schriftelijk aan ons mee te delen. Wij zullen in goed overleg naar een oplossing zoeken. In het uiterste geval zullen wij het materiaal van de website verwijderen.

Behalve voor persoonlijk en niet-commercieel gebruik, is het niet toegestaan iets van deze sites of de inhoud daarvan te verveelvoudigen, op te slaan in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar te maken, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, hetzij mechanisch, door fotokopieƫn, opnamen of op enige manier dan ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Roelino Prod.

________________________